Neocaridina heteropoda var. Red / Vuurgarnaal

Neocaridina heteropoda var. Red /   Vuurgarnaal
max. grootte:3 cm
tempratuur: 15-26 graden
ph:6.5-8
Neocaridina heteropoda is reeds van oorsprong zeer gevarieerd. 
Door de hobby-kweek zijn een rode en een gele variant ontstaan.
Dwergarnalen zijn groepsdieren en kunnen van af 10 stuks gehouden worden, ze kunnen met veel kleine vreedzame vissen samenleven.
Ook enkele slakken kunnen geen kwaad.
Kweek:
In een kleine groep dwerggarnalen zouden nakomelingen binnen enkele weken geboren moeten worden, wanneer tenminste de overige levensomstandigheden juist zijn.
De vrouwtjes lijken sterker.
Vooral wanneer ze onder het achterlijf eieren dragen, is deze veel duidelijker dan bij het mannetje.
De jongen ontwikkelen zich in de zekere bescherming van het vrouwtje in ongeveer drie weken, hetgeen mede bepaald wordt door de watertemperatuur.
De moeder ondersteunt hun start in het leven als zij bij de jonge garnalen voorzichtig de achterste schrijdpootjes van de zwempootjes verwijdert.

Een worp kan tot 50 jonge garnalen omvatten.
Zij hebben allereerst zeer fijn voer nodig (in de handel is speciaal fokvoer verkrijgbaar), maar naarmate zij groter worden gaan zij over op de gebruikelijke voeding. Geslachtsrijp zijn ze al in de derde levensmaand.
Voor de gezondheid zijn wisselende temperaturen bevorderend