Het bijhouden van een adressenbestand met contactgegevens is een complexe opdracht.
Het overkoepelend orgaan BBAT krijgt sowieso alle wijzigingen binnen van alle aangesloten clubs.
Het lijkt ons dan ook het best om de link aan te bieden naar de website van BBAT.

Clubs in Oost-Vlaanderen