BBAT

De BBAT heeft tot doel de natuurlijke wetenschappen in het algemeen en de aquarium-, terrarium- vijverstudie in het bijzonder te verspreiden en te bevorderen door o.m.

 – de bestaande en eventueel nog op te richten verenigingen aangaande voormelde materie te groeperen en administratief te coördineren.
 – hulp bij de oprichting van verenigingen.
 – uitgifte van een tijdschrift.
 – houden van voordrachten.
 – uitwisselen van ervaringen.
 – vormen van een bibliotheek en mediatheek ter beschikking van de verenigingen.
 – de aangesloten verenigingen te vertegenwoordigen in het buitenland.
 – inrichten van tentoonstellingen.
 – alle andere activiteiten die dit culturele en wetenschappelijk doel nastreven.

Klik hier wanneer je naar de site van BBAT wil.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.